Řezání klíčů podle fotografie

Klíč musí být natočen k fotoaparátu kolmě, viz obrázek.

Názorná ukázka fotografování klíče.